Pagdating ng mga kastila sa pilipinas

Sa isang ekonomiya, madalas na nangyayari ang pagkakaroon ng artipisyal na kakulangan.Kapag naisaayos na ang suplay, nawawala na awtomatiko ang kakulangan.Ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay makakatulong upang magkaroon ng paniniwala na magreresulta ng maganda ang mga paraang gagamitin.Halimbawa: Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga suhestyon na maaaring gawin o maaaring maging batayan upang makabuo ng mga magagandang pamamaraan.I endured 8 weeks of total mouth closure with only Ensure and other liquids to drink. Katulad na lamang ng isang bansa na hangaring mapaunlad ang ekonomiya. Samakatuwid, maraming suliranin ang kinakaharap at kakaharapin pa.Sa madaling salita, mas madali itong masolusyunan kumpara sa kakapusan.Halimbawa: Kailangan ng sapat na pagsusuri o tamang kaisipan upang makabuo ng mga tamang solusyon.

Gayundin naman ang kakayahan upang matugunan ang hindi mabilang na mga pangangailangan ng mga tao.So when I woke up in my room at the hospital, I realized they put something they called "archbar" on my lower and upper teeth to immobilize my jaws. I could see the wires of that archbar going through my gums. The only thing I had in my mind at that time was I need to calm down and to talk to my surgeon.When my surgeon visited me for the check-up, he assured me that it's fine.Ang bawat bansa ay may mga layunin pagdating sa pangkabuhayan na nais mabigyan ng katuparan na kayang gawin ang lahat upang ito ay masolusyunan lamang.Kakulangan (shortage) – ito ay ang panandaliang kawalan o hindi kasapatan ng mga pangangailangan. Ito ay kadalasang umiiral sa tuwing may pansamantalang pagkukulang ng suplay ng isang produkto o serbisyo.

Leave a Reply